Для абонентів

До Уваги споживачів, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг!

Жовківський Водоканал

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про житлово-комунальні послуги

 

Стаття 20. Права та обов’язки споживача

  1. Споживач має право:

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  1. Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.
  2. Споживач зобов’язаний:

1) укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

2) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

3) забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

4) за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

5) оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

6) дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

7) допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 21 липня 2005 р. N 630
 

Про затвердження Правил надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення та типового
договору про надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та гарячої
води і водовідведення

Права та обов’язки споживача

  Стаття 29. Споживач має право на:

1) зменшення розміру плати у разі:
надання  послуг  не  в  повному  обсязі,  зниження їх якості,
зокрема  відхилення  їх  кількісних  та/або якісних показників від
затверджених   нормативів   (норм)   споживання;  {  Абзац  другий
підпункту 1 пункту 29 в редакції Постанови КМ N 151 ( 151-2010-п )
від 17.02.2010 } тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї  на
підставі  письмової  заяви  споживача та офіційного документа,  що
підтверджує  його/їх  відсутність  (довідка  з  місця  тимчасового
проживання,  роботи,  лікування,  навчання, проходження військової
служби, відбування покарання).

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

3) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності
споживача  і  членів  його  сім’ї  (у  разі відключення виконавцем
холодної та  гарячої  води  і  опломбування  запірних  вентилів  у
квартирі  (будинку  садибного  типу) та відновлення надання послуг
шляхом зняття  пломб  за  свій  рахунок  протягом  доби  згідно  з
письмовою заявою;

4) перевірку  кількісних  і якісних показників надання послуг
(якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря
у  приміщеннях  тощо)  у  порядку,  встановленому  цими Правилами;
{  Підпункт  4 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 933 ( 933-2009-п ) від 03.09.2009 }

5) установлення квартирних засобів обліку  та  взяття  їх  на
абонентський облік;

6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;

7) ознайомлення  з  нормативно-правовими   актами   у   сфері
житлово-комунальних послуг;

8) внесення  за  погодженням з виконавцем у договір змін,  що
впливають на розмір плати за послуги;

9) звільнення від плати за послуги у  разі  їх  ненадання  та
отримання    компенсації   за   перевищення   строків   проведення
аварійно-відбудовних робіт;

10)   відшкодування   збитків,  завданих  його  майну  та/або
приміщенню,  шкоди,  заподіяної  його  життю чи здоров’ю внаслідок
неналежного  надання  або  ненадання  послуг. { Пункт 29 доповнено
підпунктом  10  згідно  з  Постановою  КМ N 933 ( 933-2009-п ) від
03.09.2009 } Споживач має також інші права відповідно до законодавства.

     30. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлені договором строки;
2) забезпечувати  доступ  до  мережі,  арматури,   квартирних
засобів  обліку,  розподільчих  систем  представника  виконавця за
наявності в нього відповідного посвідчення:
для ліквідації аварій – цілодобово;
для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного
обладнання, проведення технічного і профілактичного огляду, зняття
контрольних  показників  квартирних  засобів  обліку  –  згідно  з
умовами договору;
3) дотримуватися  вимог  нормативно-правових  актів  у  сфері
житлово-комунальних послуг;
4) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку  та  не
втручатися в їх роботу;
5) у  разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати
пеню у встановлених законом та договором розмірі;
6) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.