Норми / Тарифи

Інформація щодо тарифів на централізоване водовідведення

КП «Жовківське ВУВКГ»

Групи споживачів Затверджений тариф  
Тариф (з ПДВ), грн. за 1 м3 стоків Дата введення

тарифу

Рішення уповноваженого органу (дата, № та назва)
Населення 9,23 05.11.2016р. Рішення Жовківської міської ради № 225 від 12.09.2016р.
Бюджет 13,52
Інші 13,52

 

 

Інформація щодо тарифів на централізоване водопостачання

КП «Жовківське ВУВКГ»

Групи споживачів Затверджений тариф  
Тариф (з ПДВ), грн. за 1 м3 стоків Дата введення

тарифу

Рішення уповноваженого органу (дата, № та назва)
Населення без приладів обліку 8,61 05.11.2016р. Рішення Жовківської міської ради № 225 від 12.09.2016р.
Населення з приладами обліку 8,92
Державний,місцевий бюджети 8,61
Інші 8,61

 

Складові тарифу для водопостачання та водовідведення

  1. паливо;
  2. електроенергія;
  3. покупні комплектуючі матеріали;
  4. амортизація основний засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення;
  5. заробітна плата;
  6. відрахування на єдиний соціальний внесок;
  7. податки;
  8. загальновиробничі витрати;
  9. витрати на збут;
  10. адміністративні витрати.

 

Динаміка зміни затвердження тарифів за 2010-2016 рр. водопостачання

  2011

грн./м3

2012

грн./м3

2016

грн./м3

Населення 4,77 5,46 8,61 8,92
Бюджет 5,48 6,28 8,61  
Інші 7,16 8,19 8,61

 

 

Динаміка зміни затвердження тарифів за 2010-2016 рр. водовідведення 

  2011

грн./м3

2012

грн./м3

2016

грн./м3

Населення 2,73 5,54 9,23
Бюджет 8,83 11,03 13,52
Інші 11,52 14,38 13,52